Privacybeleid

 

PERSOONSGEGEVENS
Villa Hellebosch kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Villa Hellebosch heeft verstrekt.
Volgende persoonsgegevens kunnen wij verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw bankgegevens
Uw telefoon- en/ of gsm-nummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

 

WAAROM
Villa Hellebosch verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen contacteren. Daarnaast kan Villa Hellebosch uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een opdracht.

 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Hoe lang bewaart Villa Hellebosch uw persoonsgegevens.
Villa Hellebosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van zodra u vraagt deze gegevens te verwijderen en deze niet langer nodig zijn om een aangegane overeenkomst te beëindigen , worden ze verwijderd.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Villa Hellebosch verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

WEBSITEBEZOEK
Op de website van Villa Hellebosch worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Villa Hellebosch gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS
Villa Hellebosch maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hellebosch.com
Villa Hellebosch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN
Villa Hellebosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op:

 

Villa Hellebosch
Heystraat 7
1570 Vollezele
info@hellebosch.com
België
tel: +32 495 90 15 36
tel: + 32 475 80 81 38